Jeden z najważniejszych obowiązków podatnika, czyli jak prawidłowo złożyć roczne zeznanie.

Dokumenty
Praktycznie każdy, kto w legalny sposób zarabia w naszym kraju musi raz na rok dopełnić przykrego obowiązku wobec urzędu skarbowego, czyli wypełnić deklarację i zapłacić podatki. Jeżeli jest się zatrudnionym na etacie albo prowadzi działalność gospodarczą, to teoretycznie nic nie powinno być do dopłacania, gdyż wszystkie zaliczki są przelewane w ciągu roku.

Jeżeli się korzysta z różnych odliczeń, to można nawet uzyskać zwrot podatku, który się zapłaciło, który można będzie odebrać po wypełnieniu zeznania. Natomiast jeżeli ktoś nie dopilnował tej powinności lub osiągał dochody z innych źródeł, to czasami okazać się może, że po końcowym rozliczeniu będzie jednak jakaś kwota do wpłaty. Ustawa wyznacza termin na końcowe dopełnienie tego obowiązku na ostatni dzień kwietnia, a jeśli wypada to w wolny dzień, to na kolejny dzień pracujący. Jest to termin nieprzekraczalny, a niewywiązanie się z obowiązku przedstawienia pitu może się skończyć koniecznością składania wyjaśnień przed urzędnikami skarbowymi, a najczęściej także jakąś karą finansową. Program pit – czytaj więcej.
Dokumenty
Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Deklarację można wypełnić samodzielnie, a można również przekazać to jakiemuś biuru rachunkowemu. W praktyce policzenie należnych zobowiązań podatkowych nie należy do jakiś trudnych rzeczy, zwłaszcza że współcześnie skorzystać można z odpowiednich programów, pomagających w tym procesie. Jeżeli ktoś stosuje tego typu narzędzia, to jego praca najczęściej sprowadzi się do podania danych personalnych i kwot, jakie zostały podane na zeznaniach od pracodawcy więcej o tym.

Jeśli będą jakieś różne od podatku lub dochodu, to również należy je wprowadzić, po czym program pit sam policzy kwotę należnego podatku, jaki trzeba zapłacić na konto urzędu skarbowego. Programy do PIT przeważnie mają możliwość drukowania deklaracji, którą trzeba później podpisać i dostarczyć do urzędu. Można ją również przepisać na czysty formularz, uważając jedynie żeby nie popełnić pomyłki, a można również wysłać elektronicznie. Ta ostatnia metoda zyskuje coraz większą popularność, bo wszystko da się zrobić z mieszkania, bez potrzeby jeżdżenia do urzędu czy wysyłania listu.