Co to jest PIT 28 i kto musi go wypełniać?

notebook-463488_640

Obecnie w polskim systemie podatkowym mamy do czynienia z kilkoma formami rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednym z najpopularniejszych rodzajów formularzy jest oczywiście PIT 37, który używany jest przede wszystkim przez osoby, pozostające w stosunku umowy o pracę czy też zlecenia.

Jaką formą rozliczenia jest jednak PIT 28? Jest to typ zeznania, w którym informujemy organ urzędu skarbowego o wysokości uzyskanego przez nas przychodu ale także o wysokości wszystkich odliczeń podatkowych. Dodatkowo PIT 28 obejmuje temat ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czym jest to ostatnie zagadnienie? Jest to możliwość zastosowania odmiennej niż ogólnie przyjęta formy opodatkowania przychodów jakie osiągamy będąc tzw. osobą fizyczną. Z takiej formy mogą na przykład skorzystać księża, czy też inne osoby duchowne. Co ciekawe, nowo wyświęcony ksiądz jest na przykład zobowiązany do poinformowania konkretnego urzędu skarbowego o rozpoczęciu swojej posługi jako osoby duchownej.
writing-336370_640

Do rozliczenia podatku w formie PIT 28 mają prawo również osoby, które uzyskują przychód z tytułu najmu nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że chodzi tutaj o prywatne wynajmowanie mieszkań czy też domów. Oznacza, to że nie możemy w takim wypadku rozliczać najmu nieruchomości, które są częścią składową jakiejś firmy. W tym wypadku jako płatnik jesteśmy również zmuszeni o poinformowanie urzędu skarbowego o zamiarze wynajmowania mieszkania w takiej formie. Taką deklarację musimy złożyć nie później niż do dwudziestego dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód z tytułu wynajmowania nieruchomości. Przy wypełnianiu PIT 28 musimy pamiętać o dołączaniu odpowiednich załączników w zależności od rodzaju uzyskanego przychodu – na przykład kiedy rozliczamy wspomniane wynajmowanie mieszkania, musimy wypełnić dodatek PIT-28/A. Jeśli chodzi o ten formularz, to również mamy możliwość (jak w przypadku PIT 37) na przekazanie kwoty 1% naszego podatku na tak zwane organizacje pożytku publicznego.